Nieuwe vraag

Verlangen naar het goede

“Verlang niet om je vijand te ontmoeten. Vraag aan Allah om voorspoed en geen ongeluk. Wees geduldig wanneer je je vijand ontmoet.” (Buhari)

Een mens dient zichzelf niet te vertrouwen in situaties waarin hij geduld dient te hebben. Een mens dient juist confrontaties te vermijden. Wanneer een persoon een confrontatie opzoekt en hij er niet in slaagt om geduldig te zijn, dan zal het slecht uitpakken. Een persoon dient altijd om voorspoed van Allah te vragen en zijn of haar toevlucht tot Allah te zoeken in geval van tegenspoed. Wanneer een persoon toch een ongeluk treft, dient hij of zij dus geduld te hebben en Allah om hulp en kracht te vragen. Dit is hetgeen wat een moslim past.