Nieuwe vraag

Verlies de hoop niet

Aboe Moesa Al-Asj ‘ari (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Op de Dag des Oordeels zullen er moslims komen die ontzettend veel zondes hebben en Allah zal hun zondes vergeven.” (Muslim-2767)

Deze Hadith geeft blijde tijding over de vergeving van zondes van moslims. Deze Hadith laat zien dat een moslim nooit zijn hoop in de Barmhartigheid van Allah moet verliezen. Een gelovige kan veel fouten begaan. Deze fouten zijn ook de fouten die men verricht, waarbij het moeilijk is ze niet te begaan. Een persoon dient niet zijn hoop in Allah te verliezen. Hoe groot zijn fouten en zijn zondes ook mogen zijn, hij moet weten dat hij op de Barmhartigheid van Allah kan rekenen. Sommige mensen denken dat ze geen hoop meer hebben wegens hun fouten en zondes en ontkennen, wegens hun onwetendheid, Allah en het Hiernamaals. Ook al heeft een mens bergenvol zondes, hij dient zich altijd tot Allah te wenden. Hij dient nooit zijn hoop te verliezen in de immense Barmhartigheid van Allah.