Nieuwe vraag

Verloren zielen

“Wanneer een man zegt dat mensen ‘verloren zijn’, zal hij de grootste verliezer zijn.” (Moeslim, Aboe Dawoed)

In de Hadith bekritiseert de Profeet (vzmh) mensen die altijd pessimistisch zijn en zich altijd beklagen over alles en iedereen. Mensen die zich zo gedragen, zullen dit gedrag ook aan anderen propageren. Dit soort mensen leveren nooit een positieve bijdrage aan de samenleving, ze zullen juist vooruitgang tegengaan door andermans enthousiasme te breken. Ze weten niet dat zij juist de ‘verloren zielen’  zijn.