Nieuwe vraag

Vertrouwen op zijn spreken en handelen

Abdullah bin Amr bin As (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Een moslim is iemand die je op het gebied van het spreken en zijn handelen vertrouwt.” (Bukhari – 10; Muslim – 40)

Deze Hadith laat zien waar een moslim aan dient te voldoen. Deze eigenschappen zijn een deugd voor een moslim, omdat deze zijn goede karakter laten zien. Een moslim mag nooit en te nimmer een levend wezen kwaad doen, of dit nu door middel van kwaadsprekerij of slechte behandeling gedaan wordt. Een moslim dient een voorbeeld te zijn voor zijn omgeving. Hij dient betrouwbaar en deugdzaam te zijn. Een persoon die niet aan deze karaktertrekken voldoet, heeft een onvolledig karakter.