Nieuwe vraag

Vertrouwen tussen koper en verkoper

“Verkopers die juist spreken en betrouwbaar zijn, zullen (op de dag des Oordeels) samen met de profeten, sadiqun (trouwen) en de martelaren zijn.” (Tirmidhi)

Het handelsverkeer behoort tot één van de bouwstenen van een samenleving. Het bewerkstelligen van de economische verbetering van een samenleving is afhankelijk van het handelsverkeer in een samenleving.

Het handelsverkeer dient op een juiste, zedelijke wijze uitgevoerd te worden. Er zijn twee principes waar men aan dient te voldoen als handelsman zijnde. Het eerste principe is het voeren van een eerlijke en rechtvaardige handel. Men dient niet te liegen of te bedriegen. Het tweede principe is het bewerkstelligen van het vertrouwen tussen de verkoper en de koper. Een koper dient het besef te hebben dat hij de verkoper kan vertrouwen. De verkoper dient ook het besef te hebben dat de koper zijn schuld op de afgesproken termijn aflost. Wie aan deze twee principes voldoet zal op de dag des Oordeels samen met de profeten, sadiqun en de martelaren zijn, aldus de Profeet , vzmh.