Nieuwe vraag

Verzorging van dieren

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Oh Profeet! Krijgen we beloning voor het goed verzorgen (wat geven, voeden en verzorgen) van onze dieren?”

“Ja, elke goede daad jegens een levend wezen verdient een beloning.” (Bukhari-2363;Muslim-2244)