Nieuwe vraag

Vier schepselen

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“De Profeet, vzmh, beschrijft het ontstaan van drie grote wezens. Engelen zijn uit Noer (Licht) geschapen en zijn geestelijke wezens. De Djinn zijn uit rookloos vuur geschapen. De satans, die deel uitmaken van de djinn-groep, zijn ook uit hetzelfde vuur geschapen. De vader van de mensen, Adam, is uit aarde geschapen zoals de Qur’an aangeeft.”