Nieuwe vraag

Vrouw is geschapen uit een rib

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd:

“Behandel vrouwen vriendelijk, want vrouwen zijn uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. Als je probeert haar recht te maken, breek je het en als je het zo laat, blijft die gebogen. Behandel vrouwen dus vriendelijk.”

(Bukhari en Muslim)