Nieuwe vraag
Vasten

Wat moet ik doen als mijn vasten per ongeluk is verbroken?

Op een dag was ik aan het vasten in Ramadan. Ik slikte per ongeluk water tijdens het gorgelen. Wat moet ik doen om dit goed te maken?


Antwoord: Als je water hebt geslikt tijdens het gorgelen, dan hoef je alleen een inhaal vasten (qadha) te  verrichten. Een boete (kaffara) is niet vereist in deze situatie.

Uitleg: Er is een verschil tussen (1) iets per ongeluk doen en (2) iets uit vergeetachtigheid doen. In beide gevallen heb je niet de intentie om het vasten te verbreken, maar in het eerste geval ben je je bewust dat je vast, in tegenstelling tot het tweede geval.

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als hij vergeet en dan iets eet en drinkt, dan dient hij zijn vasten te voltooien. Allah heeft hem gevoed en hem laten drinken.” [Bukhari] In het geval van een ongeluk heeft de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ons geïnformeerd dat de zonde is opgeheven, maar het vasten is wel aangetast. [Ibn Abi Shayba, al-Musannaf]

Over het algemeen is gorgelen geen sunnah van de rituele wassing (wudhu) en het is zelfs sterk afgeraden om te gorgelen als er een kans is dat je vasten ermee wordt aangetast.