Nieuwe vraag

Wie op Allah vertrouwt zal beloond worden

“Van mijn Oemmah* zullen 70 000 mensen zonder ondervraagd te worden het Paradijs betreden.

Zij voldoen aan deze eigenschappen: Zij zoeken geen ‘waarzeggers’ op, zij geloven niet in bijgeloof en objecten die zogenaamd onheil veroorzaken. Zij zijn degenen die alleen op Allah vertrouwen.” (Bukhari, Muslim)

*Oemmah: gemeenschap

De Hadith bespreekt de drie eigenschappen van de gelovige die zonder enige ondervraging het Paradijs zullen betreden. De eerste eigenschap; zij gaan niet naar waarzeggers en mediums. De tweede eigenschap: zij geloven niet dat goederen onheil kunnen veroorzaken. De derde eigenschap: Zij vertrouwen alleen op Allah.