Nieuwe vraag

Wijze van drinken

Ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Boodschapper van Allah, vzmh, zei:

“Drink niet in een teug zoals een kameel drinkt, maar drink in twee of drie keer. Spreek de naam van Allah uit wanneer jullie beginnen te drinken en prijs Hem wanneer jullie klaar zijn.” (Tirmidhi)