Nieuwe vraag

Wat wordt er geroepen vanuit de minaretten en waarom wordt dit elke dag opgeroepen?

Vraag:

Als ik op vakantie ben in een moslimland (bijvoorbeeld Turkije en Egypte) hoor ik vaak de echo vanuit de minaretten. Wat wordt er geroepen en waarom wordt dit elke dag opgeroepen?

Antwoord:

Moslims kondigen iedere dag de gebedstijden van de dagelijkse gebeden aan door een speciale oproep te reciteren, die ‘adhaan’ wordt genoemd. Deze bestaat uit
(1) het verkondigen van de grootheid van Allah,
(2) de geloofsbelijdenis van de islam en
(3) de mensen tot het gebed uitnodigen.

Ongeacht het land wordt deze adhaan altijd hardop in het Arabisch gereciteerd. Hieronder volgen de oorspronkelijke Arabische tekst en de vertaling ervan.

Arabische transcriptie

Allahu akbar, Allahu akbar
Allahu akbar, Allahu akbar
Ashadu an la ilaha ill Allah
Ashadu an la ilaha ill Allah
Ashadu anna Muhammadur Rasulullah
Ashadu anna Muhammadur Rasulullah
Haya alas salah, Haya alas salah
Haya alal falah, Haya alal falah
Allahu akbar, Allahu akbar
La ilaha ill Allah

Vertaling

Allah is de grootste, Allah is de grootste
Allah is de grootste, Allah is de grootste
Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah
Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah
Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is
Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is
Kom naar het gebed, kom naar het gebed
Kom naar de verlossing, kom naar de verlossing
Allah is de grootste, Allah is de grootste
Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah

De oproep tot het gebed
Toen Profeet Mohammed, vrede zij met hem, na de migratie vanuit de stad Mekka, de eerste moskee in Medina bouwde, rees de vraag hoe hij mensen kon laten weten dat de tijd naderde om voor het gebed samen te komen. De Profeet, vrede zij met hem, beraadslaagde met zijn metgezellen over een manier om mensen voor het gebed te roepen. Sommigen stelden voor om een klok te luiden zoals de christenen en anderen stelden voor om een hoorn te blazen zoals de joden. Niemand was echter tevreden met deze suggesties. Het moest iets unieks zijn. De Profeet, vrede zij met hem, bad om leiding in deze kwestie. Een paar dagen later kwam een van de metgezellen naar de moskee gerend en vertelde de Profeet, vrede zij met hem, dat hij een man zag die met harde stem een aantal zinnen riep, waarmee hij mensen vroeg zich te verzamelen voor het gebed. Na deze woorden gehoord te hebben, zei Mohammed, vrede zij met hem, dat het een droom van Allah was en vroeg hij een van de metgezellen, Bilal, op de muur van de moskee te klimmen en de woorden te roepen. Na het horen van deze woorden kwamen er anderen die zeiden dat ze dezelfde woorden in hun droom hadden gehoord. Op deze bijzondere manier kwam de adhaan, de oproep voor het gebed van de moslims, tot stand.

Degene die de adhaan reciteert en vlak voor het gemeenschappelijke gebed, een tweede oproep (iqama) doet, wordt muezzin genoemd. De muezzin assisteert de imam. Net als bij de functie van de imam, vervult meestal iemand uit de gemeenschap de rol van muezzin, hoewel de meeste moskeeën daar een vast persoon voor hebben of iemand die door het bestuur voor deze functie is aangewezen. Meestal wordt diegene met de mooiste stem als muezzin gekozen.

De muezzin van Profeet Mohammed, vrede zij met hem, was Bilal, een vroegere zwarte Afrikaanse slaaf met een prachtige stem. Bilal bekeerde zich als slaaf tot de islam en werd door zijn niet-moslim meester zwaar mishandeld. Om een einde aan zijn vervolging te maken, werd Bilal gekocht door Aboe Bakr en gaf hij hem zijn vrijheid. Tot aan de dood van de profeet (vzmh) vervulde Bilal meer dan tien jaar lang de rol van “Muezzin van de Boodschapper”. Uit verdriet, zwoor hij nooit meer de adhaan ten gehore te brengen.

De adhaan wordt vanaf een toren, die minaret genoemd wordt, ten gehore gebracht. Hoewel de vorm van de minaret van cultuur tot cultuur en met de architectonische stijl die in moskeeën ontwikkelde, verschilt, werd de vorm van de “l” en “de pen” door de Ottomanen wijd verbreid toegepast. Deze vorm symboliseerde het belang dat de islam aan het vergaren van kennis en de eenheid van Allah hecht. Omdat vanaf de eerste openbaring aan Mohammed, vrede zij met hem, het gebod “lees” (Qur’an 96:1) van kracht was, zijn vooral kennis en wijsheid erg belangrijk in de islam. De Profeet heeft ook gezegd dat het vergaren van kennis een verplichting is voor alle moslims, zowel vrouwen als mannen.