Nieuwe vraag

Wreedheid

Aboe Moesa al-Asj’ari (moge Allah tevreden met hern zijn) heeft overgeleverd:

“Waarlijk Allah zal een wreed persoon een kans geven om zijn daden te verrichten. Wanneer zijn tijd gekomen is, zal Allah hem ‘pakken’ om hem vervolgens nooit meer de kans te geven om zijn wrede praktijken te verrichten.” (Bukhari – 4686; Muslim – 2583)

Deze wereld is maar al te vaak getuige van wrede praktijken van mensen. Allah straft deze personen niet altijd direct. Hij geeft ze soms uitstel van de straf. Onrechtvaardige mensen denken dat ze nog alle tijd van de wereld hebben en hun straf zullen ontlopen, niet wetend dat Allah hun daden niet zal vergeten en vergeven. Wanneer de wreedheid zijn toppunt heeft bereikt en zijn tijd heeft volbracht, zal Allah deze persoon op zo’n manier straffen dat niemand het meer zal vergeten.