Nieuwe vraag

Zacht en nuchter van karakter

De Profeet, vzmh, zei tegen Moenzir al-Asjaddj, die met een konvooi naar Medina was gekomen:

– “Jij hebt twee eigenschappen die Allah liefheeft. Jij bent zacht van karakter en je bent nuchter (je denkt eerst na voordat je handelt).

Moenzir vroeg:

– “O Profeet, heb ik deze goede karaktertrekken gekregen of heeft Allah mij met deze karaktertrekken geschapen?”

De Profeet zei:

– “Allahoe Ta’ala heeft jou met deze karaktertrekken geschapen.”

Moenzir zei:

– “Alle lof aan Allah, Die deze twee geliefde karaktertrekken van Allah en de Profeet aan mij heeft gegeven.” (Abu Dawud, Tirmidhi)