Nieuwe vraag

Zelfs de allerkleinste goede en slechte daden

Oemmoe Salamah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd:

“Op een dag zei de Profeet:

‘Mensen zullen op de Dag des Oordeels naakt en met blote voeten vanuit hun graven worden herrezen.’

– Ik vroeg: ‘O Profeet! Als we geen kleren hebben zullen we elkaar naakt zien?’

– De Profeet (vzmh): ‘Datgene waar ze mee te maken zullen krijgen op de Dag des Oordeels zal hen de naaktheid doen verblinden en bezet houden.’

– Ik vroeg: ‘Met wat zullen ze zich bezig houden o Profeet (vzmh)?’

– Hij (vzmh) antwoordde als volgt: ‘Het openen van hun Boek der Daden zal hen bezig houden. In het Boek der Daden zullen zelfs de allerkleinste goede en slechte daden vermeld staan.’ ” (Tabrani)