Leestijd 6 minuten

Alles wat je moet weten over Laylatul-Qadr

In de Islam worden bepaalde tijden en locaties heilig verklaard, een aspect dat verder gaat dan louter symboliek en diep verankerd ligt in de levenswijze en geloofsovertuigingen van moslims over de hele wereld. Een belangrijk element in dit spirituele panorama is Laylatul-Qadr, oftewel de Nacht van de Beslissing. Deze nacht, gevierd tijdens de maand Ramadan binnen de Islamitische kalender, staat bekend als een hoogtepunt van goddelijke mogelijkheden en kansen om de nabijheid van Allah te bereiken.

De essentie van laylatul-Qadr

Laylatul-Qadr is meer dan alleen een nacht; het is een moment waarop de hemelen nader tot de aarde komen, en het lot van de individuen wordt bezegeld voor het komende jaar. Deze nacht, beter dan duizend maanden, wordt gekenmerkt door de afdaling van engelen en de Geest op aarde, waardoor het een tijd van vrede, zegening en goddelijke genade is tot de dageraad aanbreekt. De Koran, die tijdens deze nacht werd geopenbaard, benadrukt de immense waarde en het potentieel voor spirituele verheffing en vergeving die Laylatul-Qadr met zich meebrengt.

بِّسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ‎﴿١﴾‏ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ‎﴿٢﴾‏ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ‎﴿٣﴾‏ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ‎﴿٤﴾‏ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ‎﴿٥﴾‏

Wij hebben hem neergezonden in de nacht van de beslissing. En hoe kom jij te weten wat de nacht van de beslissing is? De nacht van de beslissing is beter dan duizend maanden. De engelen en de geest dalen erin neer met toestemming van hun Heer voor elke beschikking. Vol vrede is hij tot aan de opkomst van de dageraad.

 

De betekenis van het woord Al-Qadr

Dit woord kan verschillende betekenissen hebben in de Koran

  1. Belang: De term Qadr staat voor het belang, de waardigheid en de eer van deze nacht. Laylat Al-Qadr wordt zo genoemd omdat het een buitengewoon belangrijke en eerbiedwaardige nacht is.
  2. Verering van de gelovigen: Deze betekenis bouwt voort op de eerste en benadrukt de waardigheid en eer die toekomen aan de gelovigen die deze nacht in aanbidding doorbrengen.
  3. Drukte door engelen: Qadr betekent ook ‘volheid’ of ‘beperking’, refererend aan het idee dat op deze nacht een buitengewoon groot aantal engelen de aarde bezoekt, wat de nacht gevuld maakt met hun aanwezigheid.
  4. Voorbestemming: Tot slot verwijst Qadr naar het goddelijke besluit of de voorbestemming; Op die nacht bepaalt Allah, verheven is Hij, de lotsbestemmingen van de schepping voor het komende jaar. Het wordt opgeschreven wie zal leven en wie zal sterven, wie gered zullen worden en wie ten onder zullen gaan, wie gelukkig zullen zijn en wie ongelukkig, wie geëerd zullen worden en wie vernederd, en alles wat Allah, verheven en verheerlijkt is Hij, wil voor het komende jaar, wordt opgeschreven tijdens deze Nacht van Qadr.

De term ‘Qadr’ heeft meerdere lagen van betekenis, variërend van ‘macht’ en ‘bestemming’ tot ‘eer’. Dit reflecteert de veelzijdigheid van Laylatul-Qadr als een nacht van goddelijk decreet, machtige zegeningen, en een herbevestiging van het geloof. Het is een tijd waarin het lot van de individuen wordt bepaald en een kans om de koers van hun leven te beïnvloeden door gebed en smeekbeden.

 

Spirituele verlangens en ervaringen

Voor gelovigen vertegenwoordigt Laylatul-Qadr een unieke kans om dichter bij Allah te komen, een tijd waarin gebeden met bijzondere aandacht worden verhoord en zonden kunnen worden vergeven. De Profeet Mohammed ﷺ onderstreepte het belang van deze nacht door aan te moedigen tot intensief gebed en spirituele toewijding, vooral tijdens de laatste tien nachten van Ramadan. Deze periode van verhoogde toewijding biedt een kans voor gelovigen om zich af te zonderen van wereldse afleidingen en zich volledig over te geven aan gebed en contemplatie.

Op welke dag valt laylatu al-Qadr

De exacte datum van Laylatul-Qadr wordt niet onthuld, een wijsheid die bedoeld is om gelovigen aan te sporen om de hele maand door ijverig te zoeken naar deze gezegende nacht. Dit mysterie bevordert een constante staat van gebed en aanbidding, waarbij elke nacht als potentieel heilig wordt beschouwd. De verborgenheid van deze nacht nodigt uit tot reflectie, toewijding en een hernieuwd streven naar spirituele zuivering en verdienste.

 

Wat wordt aanbevolen om te doen tijdens de Nacht van Qadr?

Laylatul-Qadr biedt een ongeëvenaarde gelegenheid voor vergeving en spirituele vernieuwing. De Profeet ﷺ leerto ons specifieke smeekbeden voor deze nacht, die gericht zijn op het zoeken naar Allah’s vergiffenis en genade. Dit benadrukt het belang van nederigheid, het erkennen van onze fouten en het streven naar een zuiverder bestaan onder Gods barmhartigheid.

 Het verrichten van nachtgebeden

Het is aanbevolen om deze eerbiedwaardige nacht door te brengen in gebed.

Overgeleverd door Abu Huraira, moge Allah tevreden met hem zijn, dat de Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, zei: “Wie de Nacht van Qadr in gebed doorbrengt, uit geloof en in de hoop op beloning, diens voorafgaande zonden zullen vergeven worden.”

 

I’tikaf

Het wordt aanbevolen om I’tikaf te houden tijdens de Nacht van Qadr; de Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, hield I’tikaf te in de laatste tien nachten, zoekend naar de Nacht van Qadr.

I’tikaf is een Islamitische spirituele praktijk waarbij een moslim zich terugtrekt in de moskee om zich volledig te wijden aan gebed, het lezen van de Koran en andere vormen van aanbidding, weg van de afleidingen van het dagelijks leven. Deze periode van terugtrekking vindt meestal plaats tijdens de laatste tien dagen van Ramadan, een tijd die wordt beschouwd als bijzonder gezegend. Het doel van I’tikaf is om dichter bij Allah te komen, spirituele zuivering te zoeken, en zich intensief bezig te houden met persoonlijke reflectie en smeekbeden.

Overgeleverd door Abu Sa’id al-Khudri, moge Allah tevreden met hem zijn, dat de Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zei: “Wie met mij I’tikaf hield, laat hem I’tikaf houden in de laatste tien nachten. Ik werd getoond welke nacht het was maar vervolgens werd het mij doen vergeten. En ik zag mezelf prostreren in water en modder in de ochtend ervan, dus zoek het in de laatste tien nachten, en zoek het in elke oneven nacht.”

 

Dua’a

Het wordt aanbevolen om smeekbeden te verrichten en daarmee dichter bij Allah, de Verhevene en Verheerlijkte, te komen.

‘Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) rapporteerde:

Ik vroeg: “O Boodschapper van Allah! Als ik Laylat-ul-Qadr (Nacht van het Besluit) meemaak, wat moet ik dan bidden?” Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Je moet bidden: Allahumma innaka ‘afuwwun, tuhibbul-‘afwa, fa’fu ‘anni (O Allah, U bent de Meest Vergevingsgezinde, en U houdt van vergeving; vergeef mij dus).”

 

Het verrichten van goede daden

Allah, de Verhevene, zegt: “De Nacht van Qadr is beter dan duizend maanden” [Al-Qadr: 3]

Veel uitleggers van de Koran hebben gezegd: Dat wil zeggen, het verrichten van goede daden tijdens deze nacht is beter dan het verrichten van goede daden in duizend maanden waarin de Nacht van Qadr niet voorkomt; omdat in die nacht veel goeds wordt verdeeld dat niet te vinden is in duizend maanden.

 

Conclusie

 

Laylatul-Qadr symboliseert de hoop en het spirituele streven van de gelovige, een herinnering aan de oneindige genade van Allah en de potentie voor innerlijke transformatie. Het benadrukt de kernwaarden van de Islam: toewijding, vergeving, en het streven naar een rechtvaardig en zinvol leven. Voor moslims over de hele wereld blijft Laylatul-Qadr een bron van inspiratie, een nacht die het hart verlicht en de ziel zuivert.


Array
To top