Leestijd 8 minuten

Alles wat je moet weten over zakaat al Fitr

Zakaat al-Fitr, een prachtige traditie diep geworteld in de islamitische leer, staat symbool voor zuivering en solidariteit. Terwijl de maand Ramadan ten einde loopt, een periode van intensieve reflectie, vasten en toewijding, biedt Zakaat al-Fitr de gelovigen een unieke kans om hun geloof te verdiepen en hun spirituele reis te verrijken. Dit is niet slechts een financiële bijdrage, maar een daad van liefdadigheid die iedere moslim voor zonsopgang op de dag van Eid al-Fitr dient te voldoen, met als doel de minderbedeelden te ondersteunen zodat ook zij de vreugde van deze feestelijke dag volledig kunnen ervaren.

Zakaat al-Fitr herinnert ons eraan dat, ongeacht onze individuele paden, we allemaal deel uitmaken van een grotere gemeenschap, verbonden door de gedeelde waarden van genade, compassie en broederschap. Het leert ons over de verantwoordelijkheid die we dragen voor elkaar, en hoe we, door te delen wat we hebben, niet alleen anderen helpen, maar ook onszelf zuiveren en onze harten openen voor de ware essentie van dankbaarheid en tevredenheid.

In deze tijd van overdenking en hernieuwing, laat Zakaat al-Fitr ons de kracht van gemeenschappelijk welzijn zien, en moedigt het ons aan om voorbij onze eigen behoeften te kijken, naar het grotere goed van de gemeenschap en de wereld. Het is een herinnering dat in de kern van het geloof, de daad van geven en de liefde voor onze medemens een brug vormen naar diepere spirituele voldoening en eenheid met de Schepper.

Definitie:

 1. Van de betekenissen van zakat in de taal: groei, toename, correctheid, de beste deel van iets, en wat je uit je bezit hebt gegeven om het te zuiveren.
 2. En Fitr is een naam afgeleid van de handeling, zoals in: de vastende heeft het vasten verbroken (iftar).

 

En Zakat ul-Fitr in juridische (fiqh) termen: “Een aalmoes die verplicht wordt door het einde van Ramadan”

 

Zakat ul-fitr werd ingesteld in het tweede jaar na de Hijra (migratie naar Medina).

 

De wijsheid achter Zakat ul-Fitr:

 1. Medeleven met de Armen: Het maakt de armen zelfvoorzienend op Eid, waardoor ze niet anderen hoeven te vragen.
 2. B Het brengt vreugde onder de armen op een dag die voor alle moslims vreugdevol is.
 3. Zuivering: Het dient als een zuivering voor de vastenden van inmoreel gedrag en haram besmetting van hun inkomen.
 4. Voedsel voor de Armen: Het voorziet de armen van voedsel.

 

Het verschil met gewone sadaqa:

Geaccepteerde Zakat: Indien gegeven voor het Eid-gebed, wordt het beschouwd als geaccepteerde Zakat.

Aalmoezen: Indien gegeven na het Eid-gebed, wordt het beschouwd als een van de aalmoezen.

 

De voorwaarden voor de verplichting:

 

 1. Islam: Vereist volgens de meerderheid van de geleerden.
 2. Vrijheid: Ook vereist door de meerderheid van de geleerden, in tegenstelling tot de Hanbali’s; omdat een slaaf niet bezit, en wie niet bezit, kan niet geven.
 3. Vermogen om Zakat ul-Fitr te geven: De geleerden verschillen over de definitie van dit vermogen:

Vermogen

 1. Maliki’s, Shafi’is, en Hanbali’s stellen niet het bezit van de Nisab (minimum hoeveelheid vermogen) als voorwaarde voor de verplichting van Zakat ul-Fitr.
 2. Hanafi’s menen dat men de Nisab moet bezitten in welke vorm van rijkdom dan ook, of het nu gaat om goud, zilver, vee, of handelswaar.

Maliki’s zeggen dat als iemand in staat is om het vereiste bedrag te geven, zelfs als het minder is dan een Sa’ en hij de middelen heeft om die dag door te komen, het verplicht is voor hem om het te geven. Ze zeggen zelfs dat hij zou moeten lenen om Zakat ul-Fitr te betalen als hij verwacht dit terug te kunnen betalen, omdat hij in dat geval als vermogend wordt beschouwd.

Wie moet Zakat ul-Fitr betalen:

 1. Hanafi’s stellen dat degene die de Nisab bezit, verplicht is om Zakat ul-Fitr te betalen voor zichzelf en voor iedereen wiens onderhoud hij verplicht is te betalen en over wie hij volledige voogdij heeft. Dit omvat kleine kinderen, minderjarige dochters, en volwassen krankzinnige zonen.
 2. Maliki’s stellen dat een persoon Zakat ul-Fitr moet uitgeven voor zichzelf en iedereen wiens onderhoud zijn verantwoordelijkheid is. Dit omvat arme ouders, zonen, dochters, en echtgenotes, zelfs als ze vermogend zijn, op basis van de hadith van Ibn Umar: De Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, beval de uitvoering van Zakat ul-Fitr voor de jonge en oude, vrije mensen en slaven, van degenen die je onderhoudt.

Oorzaak van verplichting en het tijdstip:

Hanafi’s menen dat het moment waarop Zakat ul-Fitr verplicht wordt, de dageraad van de dag van Eid is. Dit is een van de twee gevalideerde meningen binnen de Maliki school.

 

Tijdstip van de verplichting tot uitvoering:

 • De meerderheid van de Hanafi-geleerden is van mening dat de tijd voor het uitvoeren van Zakat ul-Fitr ruim is, omdat het bevel om het te geven niet beperkt is tot een specifiek moment, vergelijkbaar met Zakat. Het wordt verplicht op elk moment en specificeert zichzelf door het moment van uitvoering. Op elk moment dat het wordt gegeven, wordt het beschouwd als voltooid, niet als compensatie. Echter, het is aanbevolen om het uit te geven vóór het gaan naar het gebedsplein voor Eid, volgens de uitspraak van de Profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem: “Maak hen zelfvoorzienend op deze dag.”

 

Het vroegtijdig uitgeven ervan:

Maliki’s en Hanbali’s staan toe dat Zakat ul-Fitr tot twee dagen voor haar vastgestelde tijd wordt uitgegeven, gebaseerd op de uitspraak van Ibn Umar, moge Allah tevreden met hem zijn: “Ze gaven Zakat ul-Fitr één of twee dagen voor Eid.”

Al-Hasan ibn Ziyad heeft overgeleverd van Abu Hanifa dat het toegestaan is om Zakat ul-Fitr eerder uit te geven, zelfs tot een jaar of twee jaar voor de tijd, vergelijkbaar met de reguliere Zakat.

Een deel van de Hanafi-geleerden is echter van mening dat het toegestaan is om Zakat ul-Fitr alleen tijdens Ramadan te vervroegen, wat ook een gevalideerde mening binnen de Hanafi-school is.

 

Hoeveelheid die verplicht is:

De geleerden zijn het erover eens dat de verplichte hoeveelheid om uit te geven voor Fitra een Sa’ is van alle toegestane soorten, behalve voor tarwe en rozijnen, waarover men van mening verschilt betreffende de exacte hoeveelheid:

Maliki’s, Shafi’is, en Hanbali’s zijn van mening dat de verplichte hoeveelheid voor tarwe een Sa’ is.

Hanafi’s zijn van mening dat de verplichte hoeveelheid om uit te geven van tarwe een halve Sa’ is, evenals voor tarwemeel en zijn griesmeel. Wat rozijnen betreft, heeft Al-Hasan overgeleverd van Abu Hanifa dat ook een halve Sa’ van rozijnen verplicht is, net zoals bij tarwe, omdat rozijnen waardevoller zijn dan tarwe. De twee metgezellen – Abu Yusuf en Muhammad – zijn echter van mening dat een volle Sa’ van rozijnen verplicht is, gebaseerd op wat overgeleverd is van Abu Sa’id al-Khudri, moge Allah tevreden met hem zijn: “Toen de Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, bij ons was, gaven we als Zakat ul-Fitr voor elke jonge en oude persoon, vrije persoon of slaaf, een Sa’ van dik meel, of een Sa’ van voedsel, of een Sa’ van gerst, of een Sa’ van dadels, of een Sa’ van rozijnen. We bleven dit doen tot Mu’awiya kwam voor de Hajj of Umrah, en hij sprak tot de mensen op het minbar, en onder wat hij zei was dat hij dacht dat twee mud van Syrische tarwe gelijk stond aan een Sa’ van dadels, dus de mensen volgden dit. Wat mij betreft, ik blijf het (de oorspronkelijke hoeveelheid) altijd uitgeven.”

 

 

Bestemmingen van Zakat ul-Fitr:

De geleerden verschillen over aan wie Zakat ul-Fitr gegeven moet worden in drie meningen:

De meerderheid is van mening dat het verdeeld kan worden onder de acht categorieën die zijn toegestaan voor de verdeling van Zakat op vermogen:

 1. De armen (Al-Fuqara’): Degenen die onvoldoende middelen hebben om in hun basisbehoeften te voorzien.
 2. De behoeftigen (Al-Masakin): Degenen die in extreme armoede leven en hard hulp nodig hebben.
 3. Zakat-administrators (Amilina ‘Alaiha): Degenen die zijn aangesteld om Zakat te verzamelen en te verdelen.
 4. Harten verzoenen (Muallafatu Qulubuhum): Degenen die geneigd zijn tot of versterking nodig hebben in hun geloof.
 5. Slaven bevrijden (Fir-Riqab): Bijdragen aan de bevrijding van slaven.
 6. Schuldenaren (Al-Gharimin): Degenen die in schulden zijn geraakt zonder kwade bedoelingen.
 7. Op de weg van Allah (Fi Sabilillah): Degenen die strijden op de weg van Allah.
 8. De reiziger (Ibn Al-Sabil): Degenen die tijdens hun reis financiële hulp nodig hebben.
 • Maliki’s, en een overlevering van Ahmad, gekozen door Ibn Taymiyyah, pleiten voor het specifiek besteden van Zakat ul-Fitr aan de armen en behoeftigen.
 • Shafi’is zijn van mening dat het verplicht is om het te verdelen onder de acht categorieën, of onder wie daarvan aanwezig is.

 

Het betalen van de waarde in plaats van de goederen:

Maliki’s, Shafi’is, en Hanbali’s zijn van mening dat het niet toegestaan is om de waarde in geld te betalen in plaats van de voedselgoederen voor Zakat ul-Fitr, omdat er geen specifieke tekst is die dit toestaat. Ook omdat de waarde in rechten van mensen alleen toegestaan is met wederzijdse instemming, en er is geen specifieke eigenaar van Zakat ul-Fitr die zijn toestemming of kwijtschelding kan geven.

Hanafi’s daarentegen zijn van mening dat het betalen van de waarde wel toegestaan is, en zelfs beter, zodat de arme persoon kan kopen wat hij nodig heeft op de dag van Eid. Dit komt omdat hij misschien geen behoefte heeft aan granen, maar aan kleding, vlees, of iets anders. Het geven van granen zou hem dwingen om de straten af te lopen op zoek naar iemand die ze wil kopen, mogelijk tegen een lagere prijs dan hun werkelijke waarde. Dit alles geldt in tijden van voorspoed en wanneer granen volop beschikbaar zijn in de markt. In tijden van nood en wanneer granen schaars zijn in de markt, is het geven van het item zelf beter dan de waarde, rekening houdend met het belang van de armen.


Array
To top