Leestijd 3 minuten

De Hijra: Lessen en Inspiratie voor het Dagelijkse Leven

Bismillah Al-Rahman Al-Raheem.

De hijra, de migratie van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) en zijn metgezellen van Mekka naar Medina, markeert een cruciaal moment in de islamitische geschiedenis en symboliseert het begin van de islamitische jaartelling. Op 1 Muharram, het begin van het islamitische nieuwe jaar, is het belangrijk om stil te staan bij de lessen die we kunnen leren uit deze historische gebeurtenis en hoe we deze kunnen implementeren in ons dagelijkse leven.

historische achtergrond van de hijra

De hijra vond plaats in het jaar 622 na Christus. De situatie in Mekka was toen zeer vijandig tegenover de vroege moslimgemeenschap. De profeet Mohammed (vrede zij met hem) en zijn volgelingen werden geconfronteerd met vervolging en onderdrukking. Allah, de Almachtige, gaf de profeet (vrede zij met hem) de opdracht om te migreren naar Yathrib, later bekend als Medina, waar de gemeenschap de vrijheid zou hebben om hun geloof te praktiseren.

quranische verwijzingen

De hijra wordt in de Quran benadrukt als een daad van gehoorzaamheid en toewijding aan Allah. In Surah Al-Anfal, vers 72, staat:

‘إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَـئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ’ [Quran 8:72](https://quran.com/8/72)

“voorwaar, degenen die geloven, geëmigreerd zijn en gestreden hebben met hun bezittingen en hun levens op de weg van Allah, en degenen die onderdak en hulp hebben geboden, zij zijn elkaars bondgenoten.”

Deze vers herinnert ons aan het belang van geloof, opoffering, en de bereidheid om voor de zaak van Allah te strijden.

hadith verwijzingen

Een bekende hadith die de essentie van de hijra samenvat is:

‘de daden zijn slechts afhankelijk van de intenties en ieder mens zal alleen dat krijgen wat hij bedoeld heeft.’ (Bukhari 1 – 1)

Deze hadith benadrukt dat de intentie achter onze daden essentieel is. De hijra werd uitgevoerd met de zuivere intentie om het geloof te beschermen en te bevorderen.

lessen uit de hijra

1. opoffering en geduld

De metgezellen van de profeet (vrede zij met hem) gaven alles op – hun huizen, hun bezittingen, en soms zelfs hun familie – omwille van Allah. Dit leert ons om geduld en volharding te tonen in het aangezicht van moeilijkheden.

2. gemeenschapsopbouw

Eenmaal in Medina, bouwden de moslims een sterke en ondersteunende gemeenschap op. Dit toont het belang van broederschap en samenwerking in het islamitische leven. We moeten streven naar eenheid en samenwerking binnen onze eigen gemeenschappen.

3. vertrouwen op Allah

De hijra was een daad van volledige overgave aan Allah. In moeilijke tijden moeten we ons vertrouwen in Allah blijven stellen en geloven dat Hij de beste plannen voor ons heeft.

toepassing in het dagelijkse leven

In ons dagelijks leven kunnen we de lessen van de hijra toepassen door:

– geduldig en standvastig te zijn in het aangezicht van beproevingen
– actief bij te dragen aan onze gemeenschappen door middel van vrijwilligerswerk en hulp aan anderen
– ons vertrouwen in Allah te versterken door regelmatig gebed, Quran-recitaties en reflectie

Laten we deze 1 Muharram, 1446 hijri, beginnen met de intentie om deze lessen te integreren in ons leven en dichter bij Allah te komen.

Welke aspecten van de hijra inspireren jou het meest om te implementeren in je dagelijkse leven?


Array
To top