Leestijd 4 minuten

Help! ik dwaal af na Ramadan. Wat kan ik doen?

De maand Ramadan is een unieke maand waarin we ons richten op spiritualiteit en zelfdiscipline. Het is een maand waarin we ons verbinden met Allah en ons inspannen om een betere versie van onszelf te worden.

Na afloop van de Ramadan, is het belangrijk dat we ons inspannen om de geest van de Ramadan vast te houden. We moeten ons blijven richten op spiritualiteit en zelfdiscipline, en ons blijven inzetten om onze verbondenheid met Allah te versterken. We moeten ons blijven inspannen om eerlijk en rechtvaardig te zijn in onze daden en transacties, en ons blijven concentreren op het doen van goede daden en het geven van aalmoezen. Laten we ons er niet toe laten verleiden om terug te vallen in onze oude gewoonten, maar laten we ons blijven ontwikkelen als moslims en ons blijven richten op het behalen van de gunst van Allah. Laten we er vanuit gaan dat de Ramadan een unieke maand is en dat we er alles uit moeten halen, nu en altijd!

Het is aan ons als gelovigen om hier optimaal gebruik van te maken. We kunnen de maand Ramadan daarom nooit 1-op-1 vergelijken met de overige maanden van het jaar. De maand Ramadan is simpelweg anders.

Ook jij vraagt je waarschijnlijk af hoe je ook na de Ramadan het goede van de maand Ramadan kunnen benutten om een betere moslim te worden.

We geven je graag de volgende mogelijkheden mee:

1- Gemiste dagen inhalen

Het gemis van vastendagen kan ontstaan vanwege verschillende redenen, zoals ziekte of reizen. Het is echter belangrijk om te weten dat deze gemiste dagen snel ingehaald kunnen worden, zodra de gelegenheid zich voordoet.  Het inhaal van gemiste dagen is een manier om vergiffenis te vragen voor onze fouten en onvolkomenheden, en om ons te concentreren op onze verbondenheid met Allah. Het is ook een belangrijke manier om onze discipline en vastberadenheid te versterken, en om ons te helpen groeien in onze spirituele beoefening.

 

2- Zes dagen vasten in Shawwal

Het is een sterke Soennah dat je na Eid al Fitr ook nog zes dagen vast in de maand Shawwal. Die extra dagen vasten brengen een grote beloning en zegeningen van Allah de Almachtige met zich mee. De Profeet Muhammadﷺ heeft gezegd:

“Wie de maand Ramadan vast en daarna zes dagen Shawwal vast, het is alsof hij het hele jaar gevast heeft.” (Muslim)

Het is belangrijk om te weten dat de zes dagen vasten in Shawwal niet persé aaneensluitende dagen hoeven te zijn.  Het mogen ook losse vastendagen zijn. Sterker nog: in de Maliki-fiqh is het zelfs toegestaan om de zes dagen van Shawwal gedurende het hele jaar te vasten. Shawwal wordt gezien als het begin van het vasten en eindigt met de komst van de volgende Ramadan.

3- De essentie van Ramadan vasthouden

Het uiteindelijke doel van het vasten en de goede daden die wij in de maand Ramadan hebben ondernomen, is dat wij er betere mensen door worden. Wees dus dankbaar voor de kans die je hebt gekregen om het vasten mee te maken en er binnen jouw mogelijkheden volledig en optimaal gebruik van te maken. Om de goede daden uit de Ramadan vast te houden, zodat je ze niet loslaat of verwaarloost, kun je proberen ook door het jaar heen te vasten. Denk hierbij aan de volgende dagen:

  1. Zes dagen van de maand Shawwal.
  2. Het vasten van de dag van Arafah, de 9e van Dhul Hijjah (mag alleen niet als je op dat moment Hadj verricht).
  3. Het vasten van de 10e van Muharram, en indien mogelijk de 9e en de 11e dag van dezelfde maand.
  4. Het vasten van zoveel mogelijk dagen gedurende de maand Sha`ban. Het vasten tijdens de maanden Rajab, Dhul Qidah, Dhul Hijjah, en Muharram.
  5. Het vasten op maandagen en donderdagen.
  6. Het vasten op de 13e, 14e en 15e van iedere islamitische maanmaand.

Probeer ook om door te pakken met het doen van het nachtgebed en wees daar consistent in, al zijn het maar twee raka’at per nacht. Denk daarbij aan onze Profeet die heel consistent was in zijn aanbidding.

Ramadan heeft je de weg teruggewezen naar de Koran. Nu de maand van de Koran voorbij is, is het belangrijk om deze mooie gewoonte vast te houden. Probeer op z’n minst elke dag iets van de Koran te reciteren, als is het maar een vers.

Allah heeft ons begunstigd met de maand Ramadan en onze zondes vergeven. Wat geven we aan onszelf en Allah als boodschap als we na Ramadan het bovenstaande allemaal loslaten en terug vallen in onze oude gewoontes?

Moge Allah onze imaan versterken en ons allen naar het goede leiden.

 


Array
To top