Nieuwe vraag

Hoe kan ik omgaan met pijn en moeilijkheden?

Vraag:

Ik heb een ziekte en voel veel pijn. Ik heb al veel geprobeerd, maar de pijn en het ongemak blijven. Is er vanuit ons geloof nog iets dat ik kan doen? Is er een soera die ik kan reciteren?

Antwoord:

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.

As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Moge Allah je bijstaan tijdens deze beproeving.

Allah beproeft de mensen op verschillende manieren. Hij zegt: {“En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van angst, honger en vermindering van bezittingen, levens en vruchten. En verkondig verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die, wanneer zij door een ramp worden getroffen, zeggen: ‘Waarlijk, aan Allah behoren wij toe en waarlijk tot Hem zullen wij terugkeren’, zijn degenen op wie de zegeningen van hun Heer neerdalen en (op wie) Zijn Genade (is neergedaald). En zij zijn degenen die recht geleid zijn.”} [Koran, 2:155-157]

Laat het je troosten dat het doorstaan van moeilijkheden en pijn ervoor zorgt dat een deel van je zonden zullen worden gewist. Onze geliefde Profeet ﷺ zegt: “Geen ellende en ziekte treft de moslim, noch zorg, verdriet, schade of pijn, en zelfs geen doorn die hem prikt, of Allah zal vanwege dit enkele zonden van hem vergeven.”

Weet dat Allah vooral de mensen beproeft waar hij van houdt. De Profeet ﷺ werd gevraagd welke mensen het zwaarst beproefd worden, waarop hij ﷺ zei: ‘’De profeten, vervolgens de beste na hen en daarna de beste na hen.” (Musnad imam Ahmad)

Voor wat betreft je vraag over het reciteren van een soera: de gehele Koran is genezing. Allah zegt: {En Wij zenden datgene van de Koran neer wat genezing voor de gelovigen is.} [Koran 17/82]

De Profeet ﷺ gaf ook het volgende advies aan een man met pijnklachten: ‘’Zet je hand op de plaats waar je pijn hebt en zegt drie keer: بِاسْمِ اللَّهِ (uitspraak: Bismillah) en zeven keer: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ (uitspraak: A’udhu billahi wa qudratihi min sharri ma adjidu wa uhadhir).’’ (Muslim)

Moge Allah je spoedig genezen.

En Allah weet het beste.

One comment

  1. ik heb voor een paar maanden hele slechte dingen gedaan, wat moet ik doen zodat allah mij vergeeft?