#257 3 minuten
Vraag

Ik heb gezondigd, kan allah mij vergeven?

Onthoud dat Allah altijd bereid is om te vergeven. Hij is de meest genadevolle en barmhartige. Niets is te groot of te veel voor Zijn vergeving. Hij bedekt onze fouten en verbergt onze gebreken. In de Koran en Soenna wordt ons verteld dat zolang we Hem aanroepen en op Hem hopen, Hij ons zal vergeven, ongeacht wat we hebben gedaan. Hij – Verheven is Hij – zegt:

O kind van Adam, voorwaar, zolang jij Mij aanroept en op Mij hoopt, zal Ik jou vergeven, wat je ook maar hebt gedaan, zonder hiernaar om te kijken. O kind van Adam, al zouden je zonden tot aan de hemel reiken, waarna jij Mij om vergeving vraagt, dan zal Ik je vergeven. O kind van Adam, al zou je tot Mij komen met zoveel zonden dat ze de aarde zouden kunnen vullen en Mij dan treft, zonder dat jij iets als deelgenoot aan Mij hebt toegekend, dan zal Ik tot jou komen met een gelijke omvang hieraan aan vergeving.” [overgeleverd door at-Tirmidhi (3540) en Ahmad (21804)].

Allah is de Schepper van alles, de Koning van de hemelen en de aarde. Hij is almachtig en allwetend, en niets blijft verborgen voor Hem. Hij schiep de wereld in perfectie en harmonie, en Zijn schepping is een getuige van Zijn grootheid. Je zult in de Schepping van Allah geen onevenwichtigheid of tegenstrijdigheid zien.

Onthoud dat Allah altijd bij ons is, Hij hoort onze gebeden en ziet onze daden. Hij is de meest Verhevene, boven Zijn schepping, maar toch dichtbij ons. Hij heeft geen zoon of echtgenote, Hij is een en almachtig en onafhankelijk. Laten we ons richten tot Hem in tijden van nood en vertrouwen op Zijn genade en barmhartigheid.”

Allah is de Alwetende, de kenner van het verborgene en het openbare. Hij weet wat er op aarde en in de zeeën is. Geen blaadje valt van een boom, of Hij weet het. Geen vrouw raakt zwanger en baart een kind, of Hij weet het. Hij weet wat jouw ziel jou influistert, voordat jij er over spreekt. Hij is de Waker over jou in elke situatie, op elke plaats en elk tijdstip. Geen atoom blijft voor Allah verborgen op aarde, noch in de hemel. Hij weet wat er was, wat er zal komen en wat er niet is geweest, en als het wel zou zijn geweest, hoe datgene zou zijn.

Het is absoluut mogelijk en logisch dat Allah, die ons zoveel geeft en alles uit het niets heeft gecreëerd, ons zal vergeven op het moment dat wij ons naar Hem terugkeren. Hij is de meest barmhartige en genadevolle, en heeft ons in de Koran beloofd dat Hij ons zal vergeven als we Hem aanroepen en op Hem hopen. Hij heeft ons niet alleen de gave van het leven gegeven, maar ook de kans op vergiffenis en genade. Laten we ons richten tot Hem in berouw en vastberadenheid om onze fouten recht te zetten, wetend dat Hij ons altijd zal vergeven en ons opnieuw een kans zal geven.

Hidden
Hidden
Hidden
Vond je dit antwoord nuttig?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
To top