Nieuwe vraag

Is de naam Allah Arabisch? Wat betekent het?

Er zijn verschillende opvattingen die taalkundigen hebben. De algemeen heersende opvatting is echter dat de naam ‘Allah’ niet is afgeleid van een ander woord in het Arabisch en dus puur en alleen persoonlijk wordt gebruikt.

Allah heeft 99 andere namen, waaruit de naam Allah zelf de meest prominente is. Een reden hiervoor is dat de overige namen van Allah allerlei eigenschappen van Allah zijn, die Hij ten dele weerspiegeld heeft in Zijn schepping. De naam ‘Rahman’ bijvoorbeeld betekent de Barmhartige. Dit is een naam en eigenschap van Allah. Daarnaast is het een eigenschap die is weerspiegeld in de schepping. Immers, ook mensen zijn in staat om barmhartigheid te vertonen.

De naam Allah behoort dan ook alleen toe aan Allah. Daarnaast komen de betekenissen van de overige namen van Allah samen in de naam Allah.