#149 2 minuten
Vraag

Kan Allah ons vergeven?

Allah is de meest vergevingsgezinde. Hij is degene die zonden vergeeft, hoe groot of hoe veel deze ook zijn. Degene die de gebreken verbergt, hoe veel dit ook zijn. Hij – Verheven is Hij – zegt:

“O kind van Adam, voorwaar, zolang jij Mij aanroept en op Mij hoopt, zal Ik jou vergeven, wat je ook maar hebt gedaan, zonder hiernaar om te kijken. O kind van Adam, al zouden je zonden tot aan de hemel reiken, waarna jij Mij om vergeving vraagt, dan zal Ik je vergeven. O kind van Adam, al zou je tot Mij komen met zoveel zonden dat ze de aarde zouden kunnen vullen en Mij dan treft, zonder dat jij iets als deelgenoot aan Mij hebt toegekend, dan zal Ik tot jou komen met een gelijke omvang hieraan aan vergeving.” [overgeleverd door at-Tirmidhi (3540) en Ahmad (21804)].

Allah is de Koning. De bezitter van de hemelen, de aarde en al wat daarin is. Hij heeft geen partner in Zijn koninkrijk en geen helper. Hij heeft de hemelen en alles wat zich hierin bevindt aan sterren en planeten, de aarde en alles wat zich hierop bevindt aan zeeën, bergen en bomen en alles wat er tussen de hemelen en de aarde is, geschapen in zes dagen en geen enkele vermoeidheid heeft Hem getroffen. Je zult in de Schepping van Allah geen onevenwichtigheid of tegenstrijdigheid zien.

Allah is de Alwetende, de kenner van het verborgene en het openbare. Hij weet wat er op aarde en in de zeeën is. Geen blaadje valt van een boom, of Hij weet het. Geen vrouw raakt zwanger en baart een kind, of Hij weet het. Hij weet wat jouw ziel jou influistert, voordat jij er over spreekt. Hij is de Waker over jou in elke situatie, op elke plaats en elk tijdstip. Geen atoom blijft voor Allah verborgen op aarde, noch in de hemel. Hij weet wat er was, wat er zal komen en wat er niet is geweest, en als het wel zou zijn geweest, hoe datgene zou zijn.

Hij is de meest Verhevene die Zich boven Zijn troon heeft verheven op een manier die past bij Zijn majesteit. Hij is boven Zijn schepping en toch is Hij dicht bij hen: Hij hoort hun woorden en ziet hun daden. Hij heeft geen zoon tot Zich genomen, noch heeft Hij een echtgenote.

Hidden
Hidden
Hidden
Vond je dit antwoord nuttig?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
To top