#432 9 minuten
Vraag

Waarom vasten moslims?

Het doel van vasten is het ontwikkelen van de kwaliteit van rechtschapenheid (taqwa), zowel innerlijk als uiterlijk, door ons te onthouden van zondige daden en onszelf te trainen in het beheersen van onze gedachten en verlangens. Vasten is een diep spirituele praktijk die bedoeld is om ons lichaam, geest en hart ten goede te komen.

Allah heeft gezegd:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het was voorgeschreven aan hen die vóór jullie waren, opdat jullie rechtvaardig zullen worden. [De Koran 2:183]

Het woord taqwa komt van de wortel die ” behoeden ” betekent en het wordt verschillend vertaald als bedachtzaamheid, rechtschapenheid en godvrezende vroomheid. Vasten is bedoeld om ons deze edele kwaliteit en de bijbehorende deugden van een goed karakter, vrijgevigheid, geduld, zuiverheid van hart en geest, enzovoort, bij te brengen.

Ibn al-Jawzi beschrijft beknopt de doelen van het vasten in het algemeen en de Ramadan in het bijzonder:

Het vasten heeft een etiquette die kan worden samengevat als het bewaken van de uiterlijke ledematen en het bewaken van de innerlijke gedachten. Men moet de Ramadan ontvangen in een staat van oprecht berouw en overeenkomstige vastberadenheid. Men moet voorafgaan met de intentie, die elke nacht (voor het vasten) vereist is, en men moet noodzakelijkerwijs zwijgen van het spreken van slechte woorden en van kwaadsprekerij, want hij is niet aan het vasten als hij het vlees van mensen blijft eten. Men moet zijn blik afhouden van het kijken naar het onwettige en hij moet voorzichtig zijn met het steeds weer terugkeren van zijn blik, zelfs als het wettig is.[1]

We moeten extra voorzorgsmaatregelen nemen om uiterlijke zonden en slechte innerlijke gedachten te vermijden tijdens het vasten, vooral wegblijven van zonden van de tong zoals kwaadsprekerij. Op deze manier werkt het vasten als een schild dat ons beschermt tegen de zonde en uiteindelijk tegen de bestraffing van Allah in het Hiernamaals. Uthman ibn Abi al-‘As rapporteerde: De boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zei:

Vasten is een schild tegen het hellevuur, net als een schild van jou in de strijd (Sunan Ibn Majah)

Er zijn drie niveaus van vasten die overeenkomen met de uiterlijke en innerlijke componenten ervan: onthouding van eten en drinken, onthouding van zonden, en onthouding van slechte gedachten.

Al-Ghazali schrijft:

Weet dat er drie graden van vasten zijn: het vasten van gewone mensen, het vasten van de elite en het vasten van de elite van de elite.

  1. Wat het vasten van het gewone volk betreft, dat is het weerhouden van de maag van het vervullen van zijn begeerten.
  2. Wat het vasten van de elite betreft, het is het weerhouden van het gehoor, het zicht, de tong, de handen, de voeten en alle ledematen van zonde.
  3. Wat betreft het vasten van de elite van de elite, het is het vasten van het hart van onwaardige zorgen en wereldse gedachten en het volledig te weerhouden van alles buiten Allah de Almachtige.[2]

Daarom moeten we ons vooral hoeden voor alle soorten zonde terwijl we vasten. We moeten afzien van nutteloze spraak, in het bijzonder van ruziën en debatteren met anderen. Als iemand probeert met ons te redetwisten terwijl wij vasten, moeten wij eenvoudig antwoorden door te zeggen dat wij vasten en hen vervolgens verlaten. Abu Huraira berichtte: De boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zei:

 

Als iemand van jullie ’s morgens wakker wordt om te vasten, dan mag hij geen onzedelijke taal gebruiken of zich onverstandig gedragen. Als iemand hem beledigt of met hem redetwist, moet hij tweemaal zeggen: Voorwaar, ik ben aan het vasten.  (Muslim)

In een ander verhaal zei de Profeet ﷺ :

 

Voorwaar, vasten is niet alleen van eten en drinken. Vasten is eerder van ijdelheid en obsceniteit. Als iemand je mishandelt of dwaas tegen je doet, zeg dan: Voorwaar, ik ben aan het vasten. (Ṣaḥiḥ Ibn Ḥibban)

 

En in een andere overlevering heeft de Profeet ﷺ gezegd:

Beledig niemand tijdens het vasten. Als iemand je beledigt, zeg dan: Inderdaad, ik ben aan het vasten. Als je staat, ga dan zitten. (Ṣaḥiḥ Ibn Khuzaymah)

 

Umar ibn al-Khattab, moge Allah tevreden met hem zijn, zei:

Vasten is niet alleen van eten en drinken. Het is eerder van leugens, valsheid, ijdele praat en vloeken. (Muṣannaf Ibn Abi Shaybah)

 

Jabir, moge Allah tevreden met hem zijn, zei:

“Wanneer jullie vasten, laat dan ook jullie gehoor, zicht en tong vasten van leugens en zonden, en vermijd het schaden van jullie dienaren. Integendeel, u moet waardigheid en rust hebben op de dag van uw vasten. Maak de dagen waarop je niet vast en de dagen waarop je vast niet alsof ze hetzelfde zijn. (Muṣannaf Ibn Abi Shaybah)

 

Mujahid, moge Allah hem genadig zijn, zei:

Wie veilig is voor twee eigenschappen zal zijn vasten veiligstellen: achterklap en valsheid.[3]

 

Ibrahim al-Nakha’i, moge Allah hem genadig zijn, zei:

De rechtschapen voorgangers plachten te zeggen dat het vertellen van leugens het vasten verbreekt. (Muṣannaf Ibn Abi Shaybah)

Abu al-‘Alyiah, moge Allah hem genadig zijn, zei:

De vastende is in een daad van aanbidding zolang hij over niemand slecht spreekt, zelfs als hij op zijn bed ligt.[4]

 

Maymun ibn Mihran, moge Allah hem genadig zijn, zei:

 

Voorwaar, het gemakkelijkste deel van het vasten is het verlaten van eten en drinken. (Shu’ab al-Iman).

Dit zeggen is zowel een herinnering aan onszelf als aan anderen. Als we in de verleiding komen om tijdens het vasten zonden te begaan of slechte gedachten te hebben, moeten we onszelf eraan herinneren dat we aan het vasten zijn en onze gedachten veranderen in de richting van iets goeds en nuttigs. Als wij ons tijdens het vasten niet onthouden van slechte woorden, zonden en slechte innerlijke uitspraken, dan heeft ons vasten een van zijn belangrijkste doelen niet bereikt. Allah heeft zeker ons vasten niet, dus we moeten onthouden dat de voordelen van ons vasten teniet kunnen worden gedaan door deze zonden.

 

 

Abu Huraira rapporteerde: De boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zei:

Wie geen slechte woorden en daden laat tijdens het vasten, Allah heeft hem niet nodig om eten en drinken te laten staan. (al-Bukhari)

In een ander verhaal heeft de Profeet ﷺ (vrede zij met hem) gezegd:

Een persoon kan vasten en hij krijgt niets van zijn vasten behalve honger. (Sunan Ibn Majah)

 

En ‘Umar ibn al-Khattab, moge Allah tevreden met hem zijn, zei:

Vasten is niet alleen van eten en drinken. Het is eerder van leugens, valsheid, ijdelheid en vloeken.[5]

Naast het weren van zonden kunnen we het vasten gebruiken als een middel om zelfbeheersing te ontwikkelen over onze lagere verlangens. Vasten genereert wilskracht in het hart die kan worden overgedragen op andere situaties waarin we verleidingen moeten overwinnen.

Zuhair rapporteerde: De boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zei:

Als iemand van jullie wordt uitgenodigd voor een maaltijd terwijl hij vast, laat hem dan zeggen: Voorwaar, ik ben aan het vasten. (Muslim)

 

Als we een heerlijke maaltijd en verfrissende drank kunnen afslaan als we honger en dorst hebben, dan kunnen we onze motivatie om andere verlangens te overwinnen ook versterken. Om deze reden zei de Profeet ﷺ (ṣ) tegen jonge mannen die niet konden trouwen dat zij moesten vasten om hun natuurlijke behoeftes onder controle te houden. Ibn Mas’ud rapporteerde: De boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zei:

O jonge mannen, als jullie in staat zijn een vrouw te onderhouden, trouw dan. Voorwaar, het beteugelt de ogen en beschermt de geslachtsdelen. Wie dat niet kan, die moet vasten, want dat is een middel tot beheersing. (al-Bukhari)

Vasten moet ook een middel zijn om controle te krijgen over onze woede. Ware kracht ligt in het vermogen van een persoon om zijn of haar geest en gedrag te beheersen terwijl hij of zij wordt geprovoceerd tot woede. Om deze reden moeten we tijdens het vasten geen ruzie maken of reageren op de slechte woorden van anderen. Abu Huraira rapporteerde: De boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zei:

De sterken zijn niet de beste worstelaars. Voorwaar, de sterken zijn slechts zij die zich beheersen wanneer zij boos zijn. (al-Bukhari)

Bovendien is het vasten een middel om mededogen voor de armen en dankbaarheid voor de gunsten van Allah te verkrijgen. Wanneer we de pijn van honger voelen, moeten we bedenken dat veel mensen in de wereld hongerlijden zonder daarvoor te kiezen. We moeten meeleven met hun pijn en hen zoveel mogelijk helpen. Nadenken over de situatie van mensen in nood zal ook leiden tot dankbaarheid jegens Allah en tevredenheid over de zegeningen in ons leven. Abu Huraira rapporteerde: De boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zei:

Kijk naar degenen die lager zijn dan jullie en kijk niet naar degenen die boven jullie staan, anders beschouwen jullie de gunsten van Allah als onbeduidend. (Muslim)

 

Hassan ibn Ahmad rapporteerde: Hij vroeg aan amir van de gelovigen Al-Ma’mun ‘Ali ibn Musa al-Rida, moge Allah hem genadig zijn: “Schuilt eenwijsheid in achter het vasten?” Al-Ma’mun zei:

Allah Almachtig weet wat de armen moeten doorstaan door hevige honger, daarom liet Hij ook de rijken vasten, opdat zij noodgedwongen de smaak van de honger zouden proeven, totdat zij de behoeftigen niet zouden vergeten.[6]

 

Ibn Rajab rapporteerde: Sommige van de rechtschapen voorgangers werd gevraagd: “Waarom is het vasten ingesteld?” Zij zeiden:

Dat de rijken honger zullen proeven en daardoor de hongerige mensen niet zullen vergeten.[7]

Tenslotte is het uiteindelijke einddoel van het ontwikkelen van deugden, het verrichten van goede daden en het beheersen van onze zondige passies het vergeven worden van onze zonden en toegelaten worden tot het Paradijs. Abu Umamah rapporteerde: Ik zei:

“O boodschapper van Allah, zeg mij een daad die ik moet verrichten.” De boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zei:

Jullie moeten vasten, want er is niets dat er aan gelijk is. (Sunan al-Nasa’i)

Jabir rapporteerde: De boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zei:

Voorwaar, Allah heeft mensen die Hij verlost bij het verbreken van het vasten, en dat is gedurende elke nacht. (Sunan Ibn Majah 1643)

Wij vragen de Almachtige Allah om ons vasten te aanvaarden en ons alle deugden ervan bij te brengen, zowel uiterlijk als innerlijk.

 

[1] al-Tabṣirah li-Ibn al-Jawzi 1/74

[2] Iḥyaʼ Ulum al-Din vol. 1 p.234

[3] Faḍaʼil al-Awqat

[4] al-Zuhd li Hannad ibn al-Sari 1202

[5] Muṣannaf Ibn Abi Shaybah

[6] Tarikh Baghdad Vol 18 p.161

[7] Laṭaʼif al-Maʻarif vol. 1 p.168

Hidden
Hidden
Hidden
Vond je dit antwoord nuttig?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
To top