#317 3 minuten
Vraag

Wat gebeurt er precies op de Dag des Oordeels?

In de islam geloven mensen in het concept van de eindafrekening, die plaats zal vinden op de dag des oordeels. Dit wordt ook wel het “Laatste Oordeel genoemd. Volgens de islamitische leer zal iedereen op die dag rekenschap afleggen voor zijn of haar daden tijdens het leven op aarde. Mensen zullen beloond of gestraft worden op basis van hoe ze hebben geleefd en of ze zich hebben gehouden aan de regels en richtlijnen die God heeft gegeven. Het doel van de eindafrekening is om te bepalen wie toegang zal krijgen tot het Paradijs en wie naar de Hel zal gaan. Het Laatste Oordeel is een belangrijk onderdeel van de islamitische leer en dient als een aansporing voor mensen om een goed leven te leiden en zich te houden aan de richtlijnen van God.

Ibn Mas’ud (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde:

De Profeet (ﷺ) zei:

“De eerste zaak waarover men op de Dag der Opstanding zal oordelen is de zaak van het bloed.” [Al-Bukhari en Muslim].

Op de Dag des Oordeels zullen de mensen uit hun graven opstaan en naar de verzamelplek gaan. Hier zullen zij een lange periode staan in een staat van afzien en dorst, bang voor de afrekening die zal plaatsvinden. Allah zal eerst de Profeet ﷺ zijn bassin presenteren.

Jundab verhaalde: Ik hoorde de boodschapper van Allah (ﷺ) zeggen:

Ik zal vóór u bij de waterplaats zijn. Sahih Muslim

Degene die op zijn Sunna sterft, zal van dit bassin drinken als eerste geruststelling. Daarna zal aan elke profeet zijn eigen bassin gepresenteerd worden, waarvan de vromen van hun volk zullen drinken.

Na deze periode zal de grote bemiddeling plaatsvinden, waarbij de Profeet ﷺ zich zal bemiddelen bij Allah om de afrekening te bespoedigen. Hierna zal de tentoonstelling plaatsvinden, waarbij de handelingen van mensen worden getoond. Na de tentoonstelling zal de afrekening plaatsvinden en zullen de geschriften (ṣuḥuf) opvliegen. De mensen zullen discussiëren en excuses aanbieden tijdens de eerste afrekening, waarna de geschriften worden uitgerold. De mensen die rechts staan zullen hun boek in hun rechterhand houden en zullen hun verlossing ontvangen.

De mensen die links staan zullen hun boek in hun linkerhand houden en zullen hun veroordeling ontvangen. Hierna zal de tweede afrekening plaatsvinden, waarbij de mensen verantwoording zullen afleggen voor hun daden. Dit zal gedaan worden door Allah zelf, die rechtvaardig en alwetend is.

Na de afrekening zal de brug van de hel (sirāṭ) worden uitgelegd. De mensen zullen hierover moeten lopen en zullen worden beoordeeld op hun daden. De mensen die de brug veilig oversteken zullen in het paradijs komen, terwijl degenen die de brug niet veilig oversteken in de hel zullen vallen.

Op de Dag des Oordeels zal alles onthuld worden en zal iedereen verantwoording afleggen voor zijn of haar daden. Het is belangrijk om zich hier nu al op voor te bereiden door goede daden te doen en de Sunna van de Profeet ﷺ te volgen.

Hidden
Hidden
Hidden
Vond je dit antwoord nuttig?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
To top