#79 2 minuten
Vraag

Wat houdt het islamitich geloof in?

Het woord ‘islam’ betekent letterlijk ‘Totale overgave, onderwerping’, waarmee bedoeld wordt: ‘De totale overgave en onderwerping aan de Schepper.’ Een moslim is ervan bewust dat Allah de Schepper is. Een belangrijk onderdeel van deze erkenning is gehoorzaamheid. Omdat hij de Schepper is, is het essentieel van belang om Zijn regels in acht te nemen, niet onze regels die op beperkte kennis gebaseerd is.

 

De Islam als godsdienst kan als volgt worden onderverdeeld:

  1. Het islamitsiche geloof
    1. Islam: Handelingen verrichten die Allah ons heeft opgedragen, ook wel de vijf zuilen gnoemd. De kennis omtrent deze vijf zuilen bestudeer je in een vak genaamd fiqh, oftewl Jurisprudentieleer.
    2. Imaan: Rationeel geloven dat gevoed wordt door fitra, oftewel de oorspornkelijke aanleg. Imaan bestaat uit zes pilaren. Geloven middels het verstand en je menselijke intuïtie stelt je in staat om te geloven in het onwaarneembare, ookwel de zes pilaren van imaan genoemd.
    3. Ihsaan: het bereiken van perfectie of uitmuntendheid bij het inzetten van gerechtigheid op aarde, inclusief het doen van goede dingen ten behoeve van anderen, en het opkomen voor de onderdrukten en kwetsbaren.

In tegenstelling tot de accenten van islam (wat men moet doen) en iman (waarom men moet doen) wordt het begrip ihsan vooral geassocieerd met intentie. Iemand die “doet wat mooi is” wordt een muhsin genoemd. Algemeen wordt aangenomen dat iemand alleen ware ihsan kan bereiken met de hulp en leiding van God, die alle zaken bepaalt. Terwijl traditioneel islamitische juristen zich concentreerden op de islam en theologen op iman, hebben de soefi’s hun aandacht gericht op ihsan. Degenen die muhsin zijn, zijn een subgroep van degenen die mu’min zijn, en degenen die mu’min zijn, zijn een subgroep van moslims:

Uit de voorgaande discussie moet het duidelijk zijn dat niet elke moslim een man of vrouw van het geloof (mu’min) is, maar elke persoon van het geloof is een moslim. Bovendien is een moslim die in alle beginselen van de islam gelooft, niet noodzakelijkerwijs een rechtschapen persoon, een doener van het goede (muhsin), maar een werkelijk goed en rechtschapen persoon is zowel een moslim als een werkelijk gelovig persoon.

 

Hidden
Hidden
Hidden
Vond je dit antwoord nuttig?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
To top