#455 5 minuten
Vraag

Wat is al-amanah (iets dat aan jouw wordt toevertrouwd)

Kortom: Al-amanah is een term die vaak gebruikt wordt in de islamitische theologie en jurisprudentie. Het letterlijke betekent “vertrouwen” of “toevertrouwen”. In de islamitische context refereert al-amanah aan het feit dat iemand iets toevertrouwd wordt door een ander, waaronder geld, eigendommen, of informatie, en dat deze persoon verantwoordelijk is voor het behouden van dat vertrouwen.

In de islamitische jurisprudentie, al-amanah wordt vaak gebruikt in verband met het beheer van bezittingen die niet van iemand zelf zijn, zoals de bezittingen van een minderjarige, een zwakke of een geestelijk zieke persoon, of de bezittingen van een moskee. Iemand die in het bezit is van al-amanah, wordt verwacht om zorgvuldig en verantwoordelijk te handelen, en moet rekening houden met de belangen van degene die hen het vertrouwen heeft gegeven.

In de islamitische spiritualiteit, al-amanah wordt vaak gebruikt in verband met het recht dat Allah heeft op de mens, waaronder het recht op het behouden van de mensheid, de verantwoordelijkheid om te handelen volgens de principes van de islam, en het recht om te worden aangesproken voor de daden van de mens.

Iman taalkundig: Iman wordt soms gebruikt voor de staat van veiligheid waarin men verkeert, en soms voor wat men toevertrouwd is.[1] Een voorbeeld van het laatste is de Koranvers waarin Allah zegt: “Verraadt uw amanat (vertrouwen)”, al-Anfal: 27. Betekent:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ‎﴿٢٧﴾‏

Jullie die geloven! Weest niet ontrouw aan God en de gezant en weest niet ontrouw aan de dingen die jullie toevertrouwd zijn, terwijl jullie beter weten. [de Koran 8:27]

Iman technisch: is elk recht dat men moet naleven en/of moet beschermen.[2]  Alles wat verplicht is voor de dienaren van Allah is een verbintenis, iets wat aan hen is toevertrouwd, zoals het gebed, de verplichte liefdadigheid, het vasten en het terugbetalen van schulden. Het meest beklemtoond onder de verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn de toezeggingen, en het meest beklemtoond onder de toezeggingen is het verbergen van andermans geheimen.[3]

Aanmoediging tot betrouwbaarheid in de Koran en de Sunnah:

Allah, de Verhevene, zegt:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ‎﴿٥٨﴾

God beveelt jullie in bewaring gegeven goederen aan de rechthebbenden te overhandigen en, wanneer jullie tussen de mensen oordelen, dat jullie rechtvaardig oordelen. Hoe goed is het toch, waarmee God jullie aanspoort. God is horend en doorziend. God beveelt jullie in bewaring gegeven goederen aan de rechthebbenden te overhandigen en, wanneer jullie tussen de mensen oordelen, dat jullie rechtvaardig oordelen. Hoe goed is het toch, waarmee God jullie aanspoort. God is horend en doorziend. [de Koran 4:58]

 

Allah, de Verhevene, zegt met betrekking tot de kenmerken van de geslaagden:

الَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ‎﴿٨﴾‏

Die ook goed toezicht houden op hun onderpanden en hun verbintenis [de Koran 23:8]

 

Abu Hurayrah, Allah zij tevreden met hem, zei dat de Profeet ﷺ  zei:

“De tekenen van de huichelaar zijn drie: wanneer hij spreekt, liegt hij; wanneer hij belooft, breekt hij zijn belofte; en wanneer hem iets wordt toevertrouwd, schendt hij het vertrouwen.” (al-Bukhari en Muslim).

Citaten van voorgangers en geleerden over betrouwbaarheid

`Umar, moge Allah tevreden over hem zijn, zou hebben gezegd:

“Iemands gebed of vasten misleidt mij niet. Iedereen kan vasten en bidden. Voor degene die niet betrouwbaar is, is er geen godsdienstigheid.”[4]

Sufyan ibn `Uyaynah zou hebben gezegd:

“Wie geen kapitaal heeft, laat hem betrouwbaarheid als zijn kapitaal nemen.” (Shu`ab al-Iman).

Khalid al-Raba`i heeft gezegd:

“Vroeger werd gezegd: “Voorwaar, onder de daden die het meest waard zijn dat hun straf niet wordt uitgesteld – of dat deze moet worden versneld -: dat een vertrouwen wordt geschonden, verwantschapsbanden worden verbroken en vriendelijkheid wordt verloochend.””[5]

De voordelen van betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid is een teken van volmaakt geloof en goede Islam. Door betrouwbaarheid wordt de godsdienst in stand gehouden. Evenzo kuisheid en eer, rijkdom, lichamelijk en geestelijk welzijn, kennis en geleerdheid. Ook voogdijschap, testamenten, getuigenis, rechtspraak en dictaat (bij het opstellen van testamenten, contracten, enz.). De betrouwbare is geliefd bij Allah en de mensen. Een samenleving waarin betrouwbaarheid wijdverbreid is, is een samenleving die goed en gezegend is.

Onze Profeet  Mohammed ﷺ is de meest vooraanstaande vertrouwenspersoon, gedurende zijn hele leven, voor en na zijn profeetschap. Hij stond onder zijn volk vóór het profeetschap bekend als “de betrouwbare”. Het was de reden waarom zijn huwelijk met Khadijah, Allah zij tevreden met haar, plaatsvond. Hij deed zaken met haar vermogen vóór het profeetschap. Hij werd beschreven als waarheidsgetrouw in zijn spreken en betrouwbaar in zijn handelen. Ibn al-Athir zegt hierover: “Toen het tot haar – dat wil zeggen Khadijah – doordrong dat Allah’s boodschapper ﷺ waarachtig was in zijn spreken, betrouwbaar in zijn handelen en nobel van karakter, koos ze hem als haar zaakwaarnemer. Hij ﷺ accepteerde het aanbod, en ging met Maysarah op zakenreis.”[6]  Toen hij terugkeerde naar Mekka en Maysarah, Khadijah vertelde wat hij zag van Mohammed  ﷺ, besloot zij met hem te trouwen. Na zijn profeetschap vervulde Allah’s boodschapper ﷺ het grootste vertrouwen dat hem was toevertrouwd – het verkondigen van de boodschap onder alle omstandigheden.

Abu Hurayrah, moge Allah tevreden zijn met hem, zei: “De boodschapper van Allah ﷺ zei:

“Een man kocht wat land van een ander, en de koper vond daarin een kist gevuld met goud. Hij zei tegen degene van wie hij het land kocht: “Neem uw goud van mij, want ik heb alleen het land van u gekocht.” De verkoper antwoordde: “Ik heb u het land verkocht met wat zich daarin bevindt.” Toen vroegen zij het oordeel aan een derde man. Hij zei: “Heeft u kinderen?” Een van hen zei: “Ik heb een jongen.” De andere zei: “Ik heb een meisje.” De man die tussen hen oordeelde zei: “Huw het meisje aan de jongen, besteedt het goud aan uzelf en geef het in liefdadigheid.”” ( al-Bukhari en Muslim).

 

[1] al-Mufradat, al-Raghib vol. 1 p. 133

[2] Fayd al-Qadir, al-Manawi vol. 1 p. 288

[3] al-Kulliyyat, al-Kafawi p. 269

[4] al-Khallal in al-Sunnah p.1491, en al-Khara’iti in Makarim al-Akhlaq p. 162

[5] al-Khara’iti in Makarim al-Akhlaq p. 168

[6] al-Sirat al-Nabawiyyah, Ibn Hisham vol 1 p. 139 en  al-Kamil, Ibn al-Athir vol. 2 p.26

Hidden
Hidden
Hidden
Vond je dit antwoord nuttig?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
To top