#363 3 minuten
Vraag

Wat is de Ikhtiyari tijd voor elk gebed? [Maliki]

Dhuhr: De Ikhtiyari tijd van Dhuhr begint op het moment dat de zon van haar hoogtepunt begint te dalen (met andere woorden, zodra de schaduwen na de middag langer beginnen te worden), en eindigt wanneer de lengte van iemands schaduw is toegenomen (met een lengte gelijk aan zijn lengte).

‘Asr: De Ikhtiyari tijd van ‘Asr is vanaf het moment dat de schaduw van een persoon even lang is als zijn lengte (plus de middagschaduw) tot het vergelen van de zon (dit is het tijdstip waarop het effect op de muren te zien is). Dit gebeurt gewoonlijk tussen 40 minuten tot een uur voor zonsondergang).

[OPMERKING: De Ikhtiyari tijden van Dhuhr en ‘Asr vallen samen voor de tijd die nodig is om vier rak’ats te bidden. Er is echter een verschil van mening over de vraag of hun tijden samenvallen aan het einde van de tijd van Dhuhr (onmiddellijk voor de adhan van ‘Asr), of aan het begin van de tijd van ‘Asr (onmiddellijk na de adhan van ‘Asr). Daarom, volgens het eerste standpunt, als een persoon zijn ‘Asr gebed aan het einde van de tijd van Dhuhr zou bidden, zou zijn gebed geldig zijn, en volgens het tweede standpunt, zou het niet geldig zijn omdat hij het voor zijn tijd gebeden heeft].

Maghrib: De Ikhtiyari tijd van Maghrib begint wanneer de gehele zon van de hemel verdwijnt en onder de horizon gaat (d.iman.z. zonsondergang) en strekt zich uit gedurende de tijd die een persoon nodig heeft om aan de voorafgaande voorwaarden van het gebed te voldoen (zoals zich reinigen van vuil, zich zuiveren van rituele onreinheid en het bedekken van zijn ‘awra[1]). Volgens het standpunt van de mashhur is er geen verlenging voor de Ikhtiyari tijd van Maghrib. Echter, het is toegestaan voor degene die al aan de voorwaarden van het gebed heeft voldaan om Maghrib uit te stellen voor de hoeveelheid tijd die het hem normaal gesproken zou kosten om aan de voorwaarden ervan te voldoen (zoals een vertraging van vijftien tot twintig minuten, omdat de tijd die nodig is om een ghusl te verrichten in aanmerking wordt genomen).

‘Isha’: De Ikhtiyari tijd van ‘Isha’ begint vanaf het moment dat de rode schemering van de hemel verdwijnt en strekt zich uit tot het einde van het eerste derde deel van de nacht.

[NB: De nacht begint met Maghrib en eindigt met Subh. Dus, bijvoorbeeld, als Maghrib om 20.00 uur was en Subh om 5.00 uur, dan zou de nacht negen uur lang zijn en een derde daarvan zou drie uur zijn. Daarom zou in dit geval het einde van de Ikhtiyari tijd van ‘Isha om 23.00 uur zijn]. In tegenstelling tot het standpunt van de Hanafis is het niet nodig om te wachten tot de witte schemering is verdwenen om ‘Isha te bidden.]

Subh: De Ikhtiyari tijd van Subh begint op het moment dat de ware dageraad[2] aanbreekt en strekt zich uit tot de tijd van isfar, dat is de tijd waarin een persoon de sterren niet meer kan zien en waarin er genoeg licht is voor hem om de gezichten van andere mensen in de buurt te onderscheiden.

[1] ‘Awra verwijst normaliter naar het deel van het lichaam dat bij het gebed bedekt moet worden, maar omvat in dit geval ook die delen van het lichaam die alleen voor het gebed aanbevolen worden te bedekken

[2] In tegenstelling tot de valse dageraad, die optreedt vóór de ware dageraad, vooral in de wintermaanden. Het verschil is dat de valse dageraad is wanneer een strook licht verschijnt in het midden van de hemel, aan alle kanten omgeven door duisternis, een paar minuten blijft en dan weer verdwijnt. Bij de echte dageraad verschijnt het licht aan de rand van de horizon en breidt zich geleidelijk uit tot het de hele hemel omvat

Hidden
Hidden
Hidden
Vond je dit antwoord nuttig?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
To top