#422 5 minuten
Vraag

Wat is het istikhaara gebed? Hoe wordt dit gebed verricht?

Het gebed dat je bidt om te begrijpen of een zaak slecht of goed is om te doen, wordt het istikhaara-gebed genoemd. Het is een middel om raadgeving te vragen.  Het istikhara-gebed is een zeer eenvoudig gebed om leiding te zoeken.

Men bidt twee rakats op een willekeurig tijdstip dat niet afgekeurd is, waarna men de smeekbede van istikhara reciteert.

Het beste is om het voor het slapen gaan te reciteren, hoewel dit geenszins noodzakelijk is.

Net als andere dua’s is het aanbevolen dat men naar de qibla kijkt.
Het is aanbevolen de dua van istikhara te openen met het prijzen van Allah en het zenden van zegeningen over de Profeet ﷺ en deze ook op deze manier te sluiten.

Het is niet gewenst om zich te ‘haasten’ in het zoeken naar het antwoord op uw istikhara, zoals andere duas, omdat de Profeet ﷺ zei: “Uw gebeden worden verhoord, tenzij u zich haast en zegt: ‘Ik heb gebeden, maar er kwam geen antwoord.’”

Het gebed in het Arabisch:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي

Allâhumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as’aluka min fadlikal-azimi, fa innaka taqdiru walâ aqdiru wa ta’lamu walâ a’lamu wa anta allamul ghuyubi. Allâhumma in kunta ta’lamu anna hâdhal amra khayrun li fi dini wa ma-ashi wa aqibati amri faqdir-hu li wa yassir- hu li thumma barik li fihi wa in kunta ta’lamu anna hâdhal amra sharrun li fi dini wa maâshi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir liyal-khayra haythu kâna thumma ardini.

Vertaling

“O Allah, voorwaar, ik zoek het betere bij U, door Uw kennis, en ik zoek het vermogen bij U, door Uw macht, en ik vraag U van Uw immense overvloed. Voorwaar, U hebt macht en ik ben machteloos; U hebt kennis en ik weet het niet; U bent de Kenner van het ongeziene. O Allah, als U weet dat deze zaak goed voor mij is met betrekking tot mijn godsdienst, mijn levensonderhoud en het einde van mijn zaak, beslis het dan voor mij, vergemakkelijk het voor mij en schenk mij er zegeningen in. En als U weet dat deze zaak niet goed voor mij is wat betreft mijn godsdienst, mijn levensonderhoud en het einde van mijn zaak, wend haar dan van mij af en mij ervan af; en bepaal voor mij iets beters dan dit, waar het ook moge zijn, en maak mij er tevreden mee.”

Op zoek naar tekenen

Men moet zijn eigen oordeel of neiging over een bepaalde zaak opschorten en wachten tot Allah hem een teken toont of dingen laat gebeuren op een manier die aangeeft wat men moet doen. Wanneer men onduidelijk is over het resultaat van de istikhara, vermelden de fuqaha dat het aanbevolen is om het zo nodig tot 7 keer te herhalen (meestal gedaan bij afzonderlijke gelegenheden).[1]

Shaykh Nuh Keller vermeldt dat hoe vaker men het istikhara-gebed bidt, hoe duidelijker de antwoorden worden. Hij bidt het voor alle zaken, zelfs voor dingen waarvan men zich niet zou voorstellen dat men er istikhara voor doet.

Het is niet nodig dat u een droom of zelfs een “gevoel” krijgt. De istikhara is eerder een gebed dat Allah u leidt naar datgene wat het beste (khayr) voor u is. Als u het gebed van leiding (istikhara) doet met de juiste manieren, waarvan de belangrijkste is om de zaak werkelijk aan Allah over te dragen en uw eigen neigingen op te schorten, dan zal Allah de gebeurtenissen laten verlopen in de richting die het beste is voor uw wereldse en toekomstige zaken.

Wanneer u niet in staat bent Salah te verrichten

In het algemeen, wanneer het niet mogelijk is om het istikhara gebed zelf te verrichten (zoals wanneer men onderweg is of in zijn menstruatieperiode), is het aanbevolen om gewoon de dua zelf te lezen.[2]

Voor zelfs de kleinste dingen

De grote Hanafi-geleerde en hadith-expert uit Aleppo, Shaykh Abdullah Siraj al-Din, vermeldt in zijn boek over de deugden van het gebed dat het de gewoonte is van vele Soefi’s, waaronder Shaykh al-Akbar Muhyiddin Ibn ‘Arabi (moge Allah hem genadig zijn), om het istikhara-gebed te bidden aan het begin van hun dag, na zonsopgang, waarbij hij Allah vraagt hen in het algemeen naar al het goede te leiden en al het kwade van hen weg te houden.

Istikhara geeft het beste antwoord voor iemands wereldse en religieuze leven (niet het wereldse leven alleen) wanneer het gepaard gaat met een andere essentiële sunna: istishara (het zoeken van goede raad) van degenen die het waard zijn om geraadpleegd te worden en het nemen van de goede middelen om de situatie in kwestie te beoordelen.

Imam al-Nawawi vermeldde dat men vóór het istikhara-gebed advies moet vragen aan diegenen op wier kennis, wijsheid en bezorgdheid men vertrouwt. Ibn Hajar al-Haytami en anderen vermeldden dat een van de voordelen hiervan is dat men zich verder distantieert van de verlangens van de eigen egoïstische neigingen.

Het istikhara-gebed kan worden verricht voor een specifieke zaak of worden verricht wannneer men op zoek is naar al het goede. Sommige geleerden, waaronder Imam ‘Abd al-Wahhab al-Sha’rani en Ibn ‘Arafa voor hem, zagen dit soort istikhara gebed als superieur. Anderen, waaronder Shaykh Ibn ‘Arabi, raadden aan om elke dag een algemeen istikhara-gebed te verrichten voor al het goede, idealiter ten tijde van het Duha-gebed (na zonsopgang).

Men moet tevreden zijn met wat Allah voor hem kiest en niet proberen zijn grillen te volgen nadat het antwoord op zijn smeekbede duidelijk is geworden.

Wij vragen Allah om ons nuttige kennis te geven en het succes om ernaar te handelen op de voor Hem meest geliefde wijze, in de voetsporen van Zijn geliefde Profeet Mohammed (Allah zegene hem en geve hem vrede).

Dit gebed kan gebeden worden voor het slapen gaan. Imam Al-Ghazaalie heeft geadviseerd om in de eerste rak’ah na soera Al-Faatiha soera Al-Kaafiroen en in de tweede rak’ah na soera Al-Faatiha en soera Al-Ikhlaas te reciteren.[3] Daarna wordt de istikhaara doe’aa’ (smeekbede) gedaan.

Je zou bepaalde tekenen kunnen verwachten die jou de weg wijzen. Het kan een werkelijkheid zijn zoals een obstakel die je ondervindt of juist vergemakkelijking die je op weg naar je doel ervaart.

Het is wel heel belangrijk om in dit proces het gebed meerdere malen te verrichten en vooral de voor- en nadelen goed naast elkaar te leggen, met als doel om een wijze beslissing te nemen.

 

[1] Ibn ‘Abidin, Radd al-Muhtar

[2] Ibn ‘Abidin, Radd al-Muhtar

[3] Ihyaa’ ‘Ulum al-Dien vol.1 p.207

Hidden
Hidden
Hidden
Vond je dit antwoord nuttig?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
To top