#190 2 minuten
Vraag

Wat zijn de namen van de profeten die in de heilige koran zijn vermeld?

Van de eerste profeet Adam (vrede zij met hem) tot en met de laatste Mohammed (vrede zij met hem) zijn er volgens een overlevering 124.000 profeten door Allah aangesteld. Volgens een andere overlevering benoemde hij er 224000.

Hiervan worden er slechts 28 in de heilige Koran benoemd. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Isma’il, Ishaq, Ya’qub, Yusuf, Ayyub, Shuayb, Harun, Musa, Dawud, Sulayman, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, en Mohammed (vrede zij met hen allen). Het is belangrijk om te weten dat de profeten van Allah zijn gezonden om de mensen te leiden naar de ware weg van de waarheid en het geloof, en dat het geloof in hen een belangrijk onderdeel is van de islam. De namen van de profeten die in de Koran zijn vermeld en waarvan de kennis voor moslims verplicht is, zijn:

01) Âdem (Adam)                                       15) Haroên (Aaron)

02) Idries (Henoch)                                    16) Dawoêd (David)

03) Noêh (Noah)                                        17) Soeleymaan (Salomon)

04) Hoêd (Heber)                                       18) Joênoes (Jona(s))

05) Salih (Methusalem)                             19) Ilyas (Elia)

06) Ibrahîm (Abraham)                             20) Elyesa (Elisa)

07) Loêt (Lot)                                              21) Dhul Kifl (Jesaja)

08) Isma‘iel (Ismaël)                                  22) Zakariyya (Zacharia)

09) Is’haq (Isaac)                                       23) Yahya (Johannes)

10) Ya‘qoêb (Jacob)                                   24) ‘Isa (Jezus)

11) Yoêsoef (Jozef)                                     25) ‘Oezair (Ezra) *

12) Ayyoêb (Job)                                        26) Loqmaan *

13) Sjoe‘aib (Jethro)                                  27) Dzoel Qarnain *

14) Moêsa (Mozes)                                    28) Mohammed (vrede zij met hem)

 

*Er wordt gezegd dat deze drie personen geen profeten zouden zijn, maar heiligen. Over deze namen is er een meningsverschil.

Hidden
Hidden
Hidden
Vond je dit antwoord nuttig?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
To top