#143 2 minuten
Vraag

Wat zijn de rationele bewijzen voor de goddelijke eigenschappen?

De Koran en de Hadith bewijzen de almacht, wil, kennis en leven van Allah. Het rationele bewijs hiervoor is dat als één van deze eigenschappen ontbreekt, er niets zou bestaan. Alles is immers afhankelijk van degene waarvan het afhankelijk is. Met andere woorden, zonder almacht zou er onbekwaamheid zijn. Iemand die onbekwaam is kan geen ding tot bestaan brengen. Zonder wil zou er geen specificatie zijn van een schepping. Zonder kennis zouden contingente dingen niet bestaan, want je moet kennis van een ding hebben om het te kunnen bedoelen. Zonder leven zou geen van deze eigenschappen bestaan. Weer anders gezegd: het bestaan van voorwaardelijke dingen bewijst eerst dat Allah levend moet zijn. Vervolgens bewijst het dat Hij de kennis van een ding moet hebben, de wil om het te specificeren en het vermogen/de kracht om het tot bestaan te brengen.

  • Horen (sam`) – Hij hoort alle geluiden zonder dat Hij daarvoor afhankelijk is van organen, geluidsgolven, voortplantende deeltjes, of iets dergelijks.
  • Zien (baṣr) – Hij ziet alle vormen en kleuren zonder dat Hij er organen, lichtgolven of dergelijke voor nodig heeft. “Voorwaar, het is Allah die horend, ziende is.” (Ghafir 20)
  • Spraak (kalam) – Vergelijkbaar met Zijn horen en zien, steunt Zijn spraak niet op organen, geluidsgolven, letters, of interpretatie. Het is door dit kenmerk dat Hij communiceerde. De Koran die een mededeling van Allah is, is ook Zijn kala “Musa kwam op Onze vastgestelde tijd en zijn Heer sprak tot hem.” (Al-A`raf 143)
  • Ontstaan (takwin) – Iets vanuit het niet-bestaan tot bestaan brengen. Met Zijn wil, kennis en macht brengt Hij alles tot bestaan. “Als Hij over een zaak beslist, zegt Hij er eenvoudig tegen: “Wees”, en het komt tot stand.” (Al-Baqarah 117)

Het tekstuele bewijs voor deze vier eigenschappen is te vinden in de Koran en de Sunnah. Het rationele bewijs is dat als Allah deze eigenschappen niet zou hebben, het noodzakelijk zou zijn dat Hij de tegenovergestelde eigenschappen zou hebben: stomheid, doofheid en blindheid. Dit zijn allemaal onvolkomenheden en onmogelijk voor Allah, want ze brengen met zich dat Hij een ander nodig heeft om ze weg te nemen of Hem bij te staan. Behoeftig zijn ontkent zelfgenoegzaamheid en ontkenning van zelfgenoegzaamheid is onmogelijk voor Allah.

Hidden
Hidden
Hidden
Vond je dit antwoord nuttig?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
To top