Wat is het belang van de zakaat?

Aanbidding

Wat is het belang van de vijf zuilen van de islam voor het ethische waardensysteem van moslims?

Aanbidding

Waarom vasten moslims?

Aanbidding

Hoe verricht je de gemiste gebeden?

Aanbidding

Moeten de gemiste gebeden ingehaald worden?

Aanbidding

Wat is het istikhaara gebed? Hoe wordt dit gebed verricht?

Aanbidding

Zijn er vrschillen in salah (gebed) tussen mannen en vrouwen?

Aanbidding

Hoe weten de moslims hoe ze moeten bidden?

Aanbidding

Hoe kan iemand het gebed verrichten met de bedoeling zijn/haar hart te zuiveren?

Aanbidding

Wat zijn de aanbevolen onderdelen van de iqama? [Maliki]

Aanbidding

Wat is de wettelijke uitspraak over het verrichten van de iqama? [maliki]

Aanbidding

Wat is de iqama en uit welke zinnen bestaat deze? (Maliki)

Aanbidding

Waarom heeft Allah Boodschappers gestuurd?

Aanbidding

Welke gebeden zijn verplicht voor het individu en welke gebeden zijn verplicht in kifaya zin?

Aanbidding

Wat is de grove ‘awra en de lichte ‘awra van een man de vrouw? [maliki]

Aanbidding

Wat is de regel over het bedekken van de ‘awra bij het verrichten van het gebed? [Maliki]

Aanbidding

Is het verplicht om daadwerkelijk fysiek naar de bouwwerk van de Ka’ba te kijken, of is het voldoende om in de richting ervan te bidden? [maliki]

Aanbidding

Wat is de regel over het kijken naar de qibla? [maliki]

Aanbidding

Wanneer is het aanbevolen om het gebed in te halen, wanneer de ‘awra geheel of gedeeltelijk te zien is? [maliki]

Aanbidding

Hoeveel voorwaarden heeft het gebed? (maliki)

Aanbidding

Tijdens welke tijden is het verboden om vrijwillige gebeden te verrichten? [maliki]

Aanbidding

Wat is het oordeel over iemand die in een andere richting dan de qibla bidt wegens vergeetachtigheid? [maliki]

Aanbidding

Wat zijn de excuses waarmee iemand zijn gebed kan uitstellen tot de Daruri-tijd zonder te zondigen? [maliki]  

Aanbidding

Op welke plaatsen is het niet afgeraden om te bidden? [maliki]

Aanbidding
To top