Hoeveel voorwaarden heeft het gebed? (maliki)

Aanbidding

Tijdens welke tijden is het verboden om vrijwillige gebeden te verrichten? [maliki]

Aanbidding

Wat is het oordeel over iemand die in een andere richting dan de qibla bidt wegens vergeetachtigheid? [maliki]

Aanbidding

Wat zijn de excuses waarmee iemand zijn gebed kan uitstellen tot de Daruri-tijd zonder te zondigen? [maliki]  

Aanbidding

Op welke plaatsen is het niet afgeraden om te bidden? [maliki]

Aanbidding

Wat is de regel over het vrij zijn van onreinheden (najasa)? [Maliki]

Aanbidding

Hoeveel van het gebed moet iemand uitvoeren om dat gebed binnen de tijd ervan te verrichten? [maliki]

Aanbidding

Is het toegestaan dat iemand die alleen bidt het gebed uitstelt?

Aanbidding

Wat is de Daruri tijd voor elk gebed?

Aanbidding

Wat is de Ikhtiyari tijd voor elk gebed? [Maliki]

Aanbidding

Moet je stipt op tijd bidden?

Aanbidding

Wat zijn de doelen van het gebed?

Aanbidding

Wat is Salaat (het islamitisch gebed)?

Aanbidding

Is er een verschil tussen hoe de Malikis en Hanafis de adhan reciteren?

Aanbidding

Wat is de jusite Adhaan’ (oproep tot gebed)? [maliki]      

Aanbidding

Wat doet iemand die zijn wudu’ niet lang kan houden? [maliki]

Aanbidding

Welke zaken maken wudu’ ongeldig? [maliki]

Aanbidding

Wanneer is het aanbevolen (mandub) om wudu’ te verrichten? [maliki]

Aanbidding

Welke zaken zijn niet toegestaan (om te doen) zonder Wudu’? [maliki]

Aanbidding

Wat zijn mustahab handelingen van wudu’ [maliki]

Aanbidding

Wat zijn de sunnah handelingen van wudu’ ? [maliki]

Aanbidding

Wat is wudu’ (rituele reiniging)?

Aanbidding

Wat zijn de islamitische rechtsbronnen?

Fiqh

Wat betekent al-Hukm al-Shari’e (islamitisch oordeel)?

Fiqh
To top